Wednesday, November 4, 2015

ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಹೊರಬಲ್ಲವನೇ ಸಂತ!


 ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 24.10.2015 ಶನಿವಾರದಂದು 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

ಶಬರಿಯಂತಾಗಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಮನೆಂಬ ಛೋಟಾ ಭೀಮ್!

ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 10.10.2015 ಶನಿವಾರದಂದು 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

ಬುದ್ಧನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ಟಂಕಾ ಗೀತೆ!

ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 26.09.2015 ಶನಿವಾರದಂದು 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

ಅರಿವಿನ ಬೀಜ ಮೊಳೆಯುವ ಹೊತ್ತು..

ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 12.09.2015 ಶನಿವಾರದಂದು 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

ಶಹರದೊಳಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ದಿನಚರಿ

ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 
(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 29.08.2015 ಶನಿವಾರದಂದು 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)ಭಾಷೆಯೆಂಬ ಹರಿವ ನದಿಗೆ ದಿಶೆ ತೋರಿದೊಡೆ...

ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ (ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 15.08.2015 ಶನಿವಾರದಂದು 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

ಕವಿತೆಯ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ ಮತ್ತು ಕುಶಲೋಪರಿ..

ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 01.08.2015 ಶನಿವಾರದಂದು 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

ಮೂಲದ ಋಣ ಮತ್ತು ಅನುವಾದದ ಹಂಗು!

(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 18.07.2015 ಶನಿವಾರ 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

ಕತೆ ಅನ್ನುವದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ?

ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 04.07.2015 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿತ)

ಅರಿವಿನ ತಲೆ ಮತ್ತು ನುಡಿಯುವ ನಾಲಿಗೆ..


(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 20.06.2015 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿತ)

ಲೌಕಿಕ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಮೋಹ


                                                          (01.06.2015 ರ ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)