Wednesday, November 4, 2015

ಕವಿತೆಯ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ ಮತ್ತು ಕುಶಲೋಪರಿ..

ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 01.08.2015 ಶನಿವಾರದಂದು 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

No comments: