Wednesday, November 4, 2015

ಬುದ್ಧನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ಟಂಕಾ ಗೀತೆ!

ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 26.09.2015 ಶನಿವಾರದಂದು 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

No comments: