Wednesday, November 4, 2015

ಶಬರಿಯಂತಾಗಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಮನೆಂಬ ಛೋಟಾ ಭೀಮ್!

ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
(ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 10.10.2015 ಶನಿವಾರದಂದು 'ಮಾಯಾಲಾಂದ್ರ' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

No comments: